Sʉhlʉnganʉ

Minkahul squw Wikipidia
Toweng si (Toweng Ku)

alang Sʉhlʉnganʉ/Sulungan (草水部落) ga niya mki sku Takaw Si atu Toweng Ku, kwara sali buwan nya ga 41 buwan, 108 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 88% kyan ku 95 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 12% kyan ku 13 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 69%, Rukay 3%, Cou 7%, Paywan 1%, Hla’aluwa 6%, Setik 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Sʉhlʉnganʉ hya’ ga llyung. tay ’zil na Sʉhlʉnganʉ hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na Sʉhlʉnganʉ hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Sʉhlʉnganʉ hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkraya’ na Sʉhlʉnganʉ hya’ ga Rʉhlʉcʉ. tay mkyahu’ na Sʉhlʉnganʉ hya’ ga Dai-ni. tay ’zil na Sʉhlʉnganʉ hya’ ga Tamahu.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 108 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]