Thyakan

Minkahul squw Wikipidia
Nahuy go

alang Thyakan (泰崗部落) ga niya mki sku Sincik Keng atu Nahuy go, kwara sali buwan nya ga 113 buwan, 409 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 95% kyan ku 387 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 5% kyan ku 22 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 89%, Amis 2%, Rukay 1%, binah lihuyan s’uli 2%.

maki qu ngasal bziran, ru kyokay.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Thyakan hya’ ga llyung. tay ’zil na Thyakan hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Thyakan hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Thyakan hya’ ga rgyax.

tay mkyahu’ na Thyakan hya’ ga Hbun-tunan.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

年份 kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
人口 ssquliq pinlpgan 409 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]