Ulay

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Ulay

alang Ulay (烏來部落) ga niya mki sku Zinpesi atu Ulay Ku, kwara sali buwan nya ga 871 buwan, 2,734 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 41% kyan ku 1,130 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 59% kyan ku 1,604 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 37%, Amis 2%, Bunun 1%, Paywan 1%.

qalang Ulay ga maki 1 pqwasan biru.

maki qu ngasal bziran ru kyokay.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Ulay hya’ ga 翡翠水庫. tay ’zil na Ulay hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na Ulay hya’ ga 宜蘭. tay mkraya’ na Ulay hya’ ga Taipei.

tay mkraya’ na Ulay hya’ ga Tampya. tay mkyahu’ na Ulay hya’ ga Lahaw.

rekisi(歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi qsya’ ki rrhzyal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ulay[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

minlwan nha’ te maki’ Tayan na’ Gipun. cyux ki’an ulay qu qalang.

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 3 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

年份 kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
人口 ssquliq pinlpgan 2,734 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

“tuqi’”qu spzyang glgang nha qalang musa’ ana inu’.

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

  • qetun ulay
  • syam bzyok qnhuy
  • bazing ulay

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]