batbato’an

Minkahul squw Wikipidia
Nansyo go (Sitan go)

alang batbato’an (二坪部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Sitan go, kwara sali buwan nya ga 32 buwan, 81 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 98% kyan ku 79 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 2% kyan ku 2 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, saySiyat 93%, Tayan 2%, Paywan 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na batbato’an hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na batbato’an hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na batbato’an hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na batbato’an hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkraya’ na batbato’an hya’ ga ray’in. tay mkyahu’ na batbato’an hya’ ga tamayo’an.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 81 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]