tamayo’an

Minkahul squw Wikipidia
Nansyo go (Sitan go)

alang tamayo’an (大湳部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Sitan go, kwara sali buwan nya ga 22 buwan, 84 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 92% kyan ku 77 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 8% kyan ku 7 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, saySiyat 76%, Tayan 11%, Bunun 4%, Amis 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na tamayo’an hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na tamayo’an hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na tamayo’an hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na tamayo’an hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkraya’ na tamayo’an hya’ ga batbato’an. tay ’zil na tamayo’an hya’ ga kahkahoe’an.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 84 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]