kahkahoe’an

Minkahul squw Wikipidia
Nansyo go (Sitan go)

alang kahkahoe’an (八卦力部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Sitan go, kwara sali buwan nya ga 59 buwan, 146 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 71% kyan ku 104 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 29% kyan ku 42 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, saySiyat 67%, Tayan 3%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na kahkahoe’an hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na kahkahoe’an hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na kahkahoe’an hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na kahkahoe’an hya’ ga rgyax krahu’.

tay ’llaw na kahkahoe’an hya’ ga tamayo’an.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 146 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]