Botan go

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Botan go

Botan go (牡丹鄉) mki sku Heto Keng. su’unun kwara glabang lingay ’kiyan ga 173.85 km² (rhyan rinpang glabang lingay ’kiyan ga 78.01 km², rr’an hyan glabang lingay ’kiyan ga 67.38 km²), 4,619 hi ku su’unun kwara alang hi kya, 1,806 buwan ku kwarakya, tiku sahuy na alang Gyencumin ga 4,318 hi, kyala kwara pinspung s’uli ga 93%. kwara sahuy na alang Gyencumin ga Taywang Gyencumin na Paywan, Amis ku smrrhu ku pyux s’uli taya kya.[1]

ays ptyaw sebu[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Botan go ays psgayun 6 ru 8 alang.

8 alang hani ga, Maljipa (東源部落), Sinevaudjan (牡丹部落), Macaran (旭海/馬查蘭部落), Kus kus (高士部落), Pungudan (大梅部落), Kapanan (石門部落), Anteng (安藤部落), Draki (四林部落).

pinhknyan sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas tay1874, minhtuw Botangsya’ zikeng.

kintzyux na Squliq (人口數量)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas kintzyux na Squliq -+%
1981 5829 -
1986 5506 -5.5%
1991 5326 -3.3%
1996 5384 +1.1%
2001 5119 -4.9%
2006 4965 -3.0%
2011 4920 -0.9%
2016 4853 -1.4%
[2]

rhzyal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkraya’ na Botan go hya’ ga Rayiyong go. tay mkyahu’ na Botan go hya’ ga Mansyu go.


kayal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay qutux byacing tay sazing byacing tay cyugal byacing tay spayat byacing tay ymagal byacing tay mtzyu’ byacing tay mpitu’ byacing tay mspat byacing tay mqiru’ byacing tay mawpuw byacing tay mawpuw qutux byacing tay mawpuw sazing byacing kawas
22.6 23.8 24.1 26.6 26.7 28.9 28.9 28.3 27.6 26.5 24.7 22.4 2019
[3]

tokusan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

1. tokusan 2. tqinu 3. ryuhing 4. bgsyaw

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

  1. [1], 牡丹鄉公所-環境氣候物產
  2. [2] 內政統計月報
  3. 觀測資料查詢