Wanrong

Minkahul squw Wikipidia
Wanrong (Banrong go)

Wanrong (Banrong go, 萬榮鄉) mki sku Hualien. su’unun kwara glabang lingay ’kiyan ga 687.39 km² (rhyan rinpang glabang lingay ’kiyan ga 627 km², rr’an hyan glabang lingay ’kiyan ga 49.32 km²), 5,610 hi ku su’unun kwara alang hi kya, 1,807 buwan ku kwarakya, tiku sahuy na alang Gyencumin ga 5,400 hi, kyala kwara pinspung s’uli ga 96%. kwara sahuy na alang Gyencumin ga Taywang Gyencumin na Truku, Bunun ku smrrhu ku pyux s’uli taya kya.

ays ptyaw sebu[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Wanrong ays psgayun 6 ru 10 alang.

10 alang hani ga, Ihownang(紅葉部落), Murisaka(摩里莎卡部落), Maribasi(馬里巴西部落), Matanki(馬太鞍部落), Donkuan(東光部落), Kunuan(固努安部落), Damayan(大馬遠部落), Thgahan(大加汗部落), Ciyakang(支亞干部落), Gbayang(新白楊部落).

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]